madmolise: ([text] don`t bite)
[personal profile] madmolise


Jeśli masz ochotę czytać zamieszczane tutaj wpisy wystarczy, że zgłosisz się w komentarzu załączając: zaświadczenie o możliwości prowadzenia koparki po sopockiej plaży w godzinach nocnych, zgodę swojego lekarza prowadzącego na gry intelektualne z innymi użytkownikami lja, paragon na zakup pasa skórzanego oraz podasz odpowiednią odezwę na hasło "życie jest lj-em".
Dziękuję ;)

Date: 2009-10-23 06:55 pm (UTC)
From: [identity profile] sheillla.livejournal.com
rotfl ale Ci pięknie ogłoszenie wyszło XD

Date: 2009-10-23 08:24 pm (UTC)
From: [identity profile] ancuru.livejournal.com
jaaakie zdjęcie!

Date: 2009-10-23 10:21 pm (UTC)
From: [identity profile] lunaatique.livejournal.com
dobra, nic nie rozumiem.

Date: 2009-10-24 12:01 am (UTC)
From: [identity profile] dark-vanessa.livejournal.com
Czy jeśli już jestem na Twojej fliście, mam szansę na niej zostać czy najpierw muszę jednak wykazać się supermocami i przodkami na planecie Krypton?

Date: 2009-12-09 08:11 pm (UTC)

Date: 2010-04-15 09:17 am (UTC)
From: [identity profile] imienazwisko.livejournal.com
koparki? ja umiem tylko kombajn :(
Page generated Sep. 20th, 2017 02:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios