madmolise: ([text] don`t bite)
[personal profile] madmolise


Jeśli masz ochotę czytać zamieszczane tutaj wpisy wystarczy, że zgłosisz się w komentarzu załączając: zaświadczenie o możliwości prowadzenia koparki po sopockiej plaży w godzinach nocnych, zgodę swojego lekarza prowadzącego na gry intelektualne z innymi użytkownikami lja, paragon na zakup pasa skórzanego oraz podasz odpowiednią odezwę na hasło "życie jest lj-em".
Dziękuję ;)

Date: 2009-10-24 12:35 am (UTC)
From: [identity profile] madmolise.livejournal.com
Do wykazywania się supermocami zachęcam zawsze, ale nie ma obawy. Defriendów z flisty za nieposiadanie zaświadczenia na koparkę czy paragonu na pas nie przewiduję ;)

Profile

madmolise: (Default)
madmolise

October 2009

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819202122 2324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios